ROSTELECOM
RTKM MOEX

RTKM
ROSTELECOM MOEX
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang

Carta Saham RTKM

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Komunikasi
Industri: Telekomunikasi Khusus
PJSC Rostelecom ialah syarikat telekomunikasi. Syarikat tersebut bersama anak syarikatnya menawarkan pelbagai perkhidmatan komunikasi, termasuk perkhidmatan telefon talian tetap tempatan, intra-zon, domestik jarak jauh dan antrabangsa serta perkhidmatan bimbit; penghantaran data; Internet; televisyen berbayar; rangkaian persendirian maya (VPN), perkhidmatan pusat data, sewaan siaran komunikasi dan perkhidmatan komunikasi radio di kawasan Persekutuan Rusia. Syarikat ini beroperasi melalui sembilan segmen: Operasi dan penyesuaian Pusat Perbadanan, Utara-Barat, Pusat, Selatan, Volga, Ural, Sibir, Timur Jauh dan Lain-lain. Ia beroperasi sebagai gerbang telekomunikasi rangkaian antara bandar serta antarabangsa bagi Persekutuan Rusia, membawa laluan data dan suara yang berasal dari rangkaian mereka sendiri, serta rangkaian operator kebangsaan dan antarabangsa lain kepada operator kebangsaan dan antarabangsa lain bagi penamatan. Syarikat ini turut mengoperasi program Kerajaan, termasuk E-Kerajaan, perkhidmatan komunikasi Gabungan dan lain-lain.

Berita