TATNEFT-3 TATN

TATN MOEX
TATN
TATNEFT-3 MOEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Tenaga Mineral
Industri: Penapisan/Pemasaran Minyak
Tatneft' PAO adalah pengguna bawah permukaan, pengoperasi dan pembekal minyak dan gas, dan pengilang produk petrokimia. Syarikat ini beroperasi melalui tiga segmen: Eksplorasi dan pengeluaran; Penapisan dan pemasaran, dan produk Petrokimia. Segmen Eksplorasi dan pengeluaran merangkumi eksplorasi, pembangunan, pengeluaran dan penjualan minyak mentah. Segmen Penapisan dan pemasaran merangkumi pembelian dan penjualan minyak mentah dan produk bertapis dari pihak ketiga, aktiviti penapisan sendiri dan operasi peruncitan. Segmen produk Petrokimia pula merangkumi pengeluaran dan penjualan tayar, dan bahan mentah petrokimia dan produk bertapis, yang digunakan di dalam pembuatan tayar. Syarikat ini dan anak-anak syarikat terbabit di dalam eksplorasi minyak mentah, pembangunan dan pengeluaran berpusat di Tatarstan Republik. Syarikat ini juga terbabit di dlam aktiviti penapisan dan pemasaran minyak mentah dan produk bertapis, termasuk juga pengeluaran dan pemasaran bahan-bahan petrokimia.