RELIANCE INDS RELIANCE

RELIANCE NSE
RELIANCE
RELIANCE INDS NSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Tenaga Mineral
Industri: Penapisan/Pemasaran Minyak
Reliance Industries Ltd. terlibat di dalam penerokaan dan pengeluaran hidrokarbon, penapisan dan pemasaran petroleum, petrokimia, peruncitan dan telekomunikasi. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Minyak kepada Bahan Kimia (O2C), Minyak & Gas, Peruncitan, Perkhidmatan Digital, Perkhidmatan Kewangan dan Lain-lain. Segmen O2C termasuk penapisan, petrokimia, peruncitan bahan api melalui Reliance BP Mobility Limited, bahan api penerbangan dan pemasaran borong pukal. Segmen Minyak dan Gas terlibat di dalam penerokaan, pembangunan dan pengeluaran minyak mentah dan gas asli. Segmen Runcit termasuk peruncitan pengguna dan rangkaian perkhidmatan berkaitan. Segmen Perkhidmatan Digital termasuk penyediaan rangkaian perkhidmatan digital. Segmen Perkhidmatan Kewangan terdiri daripada pengurusan dan penggunaan sumber firma yang dikenal pasti untuk pelbagai aktiviti-aktivit termasuk perkhidmatan kewangan bukan perbankan dan pembrokeran insurans. Segmen Lain-lain terlibat di dalam Media, pembangunan SEZ dan perniagaan tekstil. Syarikat ini diasaskan oleh Dhirubhai Hirachand Ambani pada tahun 1966 dan beribu pejabat di Mumbai, India.