Hadapan Gas Asli
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Hadapan Gas Asli
US Flag
NYMEX
 
Terdahulu
Buka
Volum
 — 
Julat Harian
Terdahulu
Buka
Volum
 — 
Julat Harian
        
NGQ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.31-0.30%-0.012.352.31Jual
NGU2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.29-0.57%-0.012.322.28Jual
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.31-0.52%-0.012.352.31Jual
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.41-0.50%-0.012.442.41Jual
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.60-0.42%-0.012.632.60Jual
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.71-0.37%-0.012.742.71Jual
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.68-0.26%-0.012.712.68Jual
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.60-0.38%-0.012.632.60Jual
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.40-0.17%-0.002.422.40Jual
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.38-0.25%-0.012.402.38Jual
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.42-0.17%-0.002.442.42Jual
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.46-0.16%-0.002.482.46Jual
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.47-0.20%-0.012.492.47Jualan Kuat
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.46-0.16%-0.002.472.46Jual
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.48-0.28%-0.012.502.48Jualan Kuat
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.550.12%0.002.562.55Jualan Kuat
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.720.11%0.002.722.72Jualan Kuat
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.820.07%0.002.832.82Jualan Kuat
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.800.14%0.002.802.80Jualan Kuat
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.690.07%0.002.692.69Jualan Kuat
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.440.08%0.002.442.44Jualan Kuat
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.410.17%0.002.412.41Jualan Kuat
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.440.16%0.002.442.44Jualan Kuat
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.480.16%0.002.482.48Jualan Kuat
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.490.08%0.002.492.49Jualan Kuat
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.480.12%0.002.482.48Jualan Kuat
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.500.08%0.002.502.50Jualan Kuat
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.570.23%0.012.572.56Jualan Kuat
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.740.07%0.002.742.74Jualan Kuat
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.86-0.94%-0.032.862.86Jual
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.83-0.98%-0.032.842.83Jual
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.71-1.02%-0.032.712.71Jual
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.46-0.97%-0.022.472.46Jual
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.43-0.98%-0.022.432.43Jual
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.46-0.97%-0.022.462.46Jual
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.50-0.95%-0.022.502.50Jual
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.520.44%0.012.522.52Jual
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.510.44%0.012.512.51Jual
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.540.44%0.012.542.54Jual
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.59-0.92%-0.022.592.59Jual
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.77-0.86%-0.022.772.77Jual
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.88-0.83%-0.022.912.88Jual
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.85-0.84%-0.022.852.85Jual
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.75-0.87%-0.022.752.75Jual
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.51-0.95%-0.022.512.51Jual
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.50-0.95%-0.022.502.50Jual
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.54-0.94%-0.022.542.54Jual
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.58-0.92%-0.022.582.58Jual
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.60-0.92%-0.022.602.60Jual
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.59-0.92%-0.022.592.59Jual
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.62-0.91%-0.022.622.62Jual
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.69-0.88%-0.022.692.69Jual
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.87-0.83%-0.022.872.87Jual
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.99-0.80%-0.022.992.99Jual
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.96-0.81%-0.022.962.96Jual
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.86-0.83%-0.022.862.86Jual
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.61-0.91%-0.022.612.61Jual
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.60-0.91%-0.022.602.60Jual
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.63-0.90%-0.022.632.63Jual
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.66-0.89%-0.022.662.66Jual
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.67-0.89%-0.022.672.67Jual
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.67-0.89%-0.022.672.67Jual
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.70-0.88%-0.022.702.70Jual
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.76-0.86%-0.022.762.76Jual
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.94-0.81%-0.022.942.94Jual
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.07-0.78%-0.023.073.07Jual
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.04-0.78%-0.023.043.04Jual
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.98-0.80%-0.022.982.98Jual
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.76-0.86%-0.022.762.76Jual
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.75-0.87%-0.022.752.75Jual
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.77-0.86%-0.022.772.77Jual
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.81-0.85%-0.022.812.81Jual
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.82-0.84%-0.022.822.82Jual
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.82-0.84%-0.022.822.82Jual
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.85-0.84%-0.022.852.85Jual
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.91-0.82%-0.022.912.91Jual
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.07-0.77%-0.023.073.07Jual
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.19-0.75%-0.023.193.19Jual
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.17-0.75%-0.023.173.17Jual
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.10-0.77%-0.023.103.10Jual
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.88-0.83%-0.022.882.88Jual
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.87-0.83%-0.022.872.87Jual
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.90-0.82%-0.022.902.90Jual
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.93-0.81%-0.022.932.93Jual
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.95-0.81%-0.022.952.95Jual
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.95-0.81%-0.022.952.95Jual
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.98-0.80%-0.022.982.98Jual
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.05-0.78%-0.023.053.05Jual
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.21-0.74%-0.023.213.21Beli
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.34-0.71%-0.023.343.34Beli
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.31-0.72%-0.023.313.31Beli
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.25-0.73%-0.023.253.25Beli
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.03-0.79%-0.023.033.03Beli
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.02-0.79%-0.023.023.02Beli
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.05-0.78%-0.023.053.05Beli
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.08-0.77%-0.023.083.08Beli
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.10-0.77%-0.023.103.10Beli
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.11-0.77%-0.023.113.11Beli
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.13-0.76%-0.023.133.13Beli
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.20-0.74%-0.023.203.20Beli
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.36-0.71%-0.023.363.36Beli
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.48-0.69%-0.023.483.48Beli
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.44-0.69%-0.023.443.44Beli
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.38-0.71%-0.023.383.38Beli
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.13-0.76%-0.023.133.13Beli
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.11-0.77%-0.023.113.11Beli
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.14-0.76%-0.023.143.14Beli
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.18-0.75%-0.023.183.18Beli
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.22-0.74%-0.023.223.22Beli
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.23-0.74%-0.023.233.23Beli
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.28-0.73%-0.023.283.28Beli
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.34-0.71%-0.023.343.34Beli
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.50-0.68%-0.023.503.50Beli
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.62-0.66%-0.023.623.62Beli
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.58-0.67%-0.023.583.58Beli
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.52-0.68%-0.023.523.52Beli
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.24-0.74%-0.023.243.24Beli
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.22-0.74%-0.023.223.22Beli
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.25-0.73%-0.023.253.25Beli
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.29-0.72%-0.023.293.29Beli
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.33-0.72%-0.023.333.33Beli
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.35-0.71%-0.023.353.35Beli
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.39-0.70%-0.023.393.39Beli
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.46-0.69%-0.023.463.46Beli
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.62-0.66%-0.023.623.62Beli
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.75-0.64%-0.023.753.75Beli
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.71-0.64%-0.023.713.71Beli
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.65-0.65%-0.023.653.65Beli
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.36-0.71%-0.023.363.36Beli
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.33-0.71%-0.023.333.33Beli
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.37-0.71%-0.023.373.37Beli
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.41-0.70%-0.023.413.41Beli
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.45-0.69%-0.023.453.45Beli
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.46-0.69%-0.023.463.46Beli
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.51-0.68%-0.023.513.51Beli
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.58-0.67%-0.023.583.58Beli
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.74-0.64%-0.023.743.74Beli
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.87-0.62%-0.023.873.87Beli
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.83-0.62%-0.023.833.83Beli
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.77-0.63%-0.023.773.77Beli
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.47-0.69%-0.023.473.47Beli
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.44-0.69%-0.023.443.44Beli
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.48-0.69%-0.023.483.48Beli
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.52-0.68%-0.023.523.52Beli
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.56-0.67%-0.023.563.56Beli
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.57-0.67%-0.023.573.57Beli
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.62-0.66%-0.023.623.62Beli
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.69-0.65%-0.023.693.69Beli
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.85-0.62%-0.023.853.85Beli
Muatkan Lagi
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Bagaimana ia berfungsi Ciri-ciri Carta Harga Peraturan Dalaman Moderator Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Solusi pencartaan Dapatkan Bantuan Permintaan Ciri Blog & Berita Soalan Lazim Wiki Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Dapatkan Bantuan Idea-idea yang diterbitkan Pengikut Mengikut Mesej Peribadi Sembang Daftar Keluar