SHARP CORP
6753 TSE

6753
SHARP CORP TSE
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang
Gambaran keseluruhan
Idea Teknikal Kewangan

Carta Saham 6753

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Barangan Pengguna Tahan Lama
Industri: Elektronik/Peralatan
Sharp Corporation terlibat dalam pembuatan dan penjualan peralatan telekomunikasi, peralatan elektrik dan elektronik, dan komponen elektronik. Syarikat beroperasi melalui lima segmen: Elektronik Pengguna, Penyelesaian Tenaga, Penyelesaian Perniagaan, Komponen dan Peranti Elektronik dan Peranti Paparan. Segmen Elektronik Pengguna menawarkan produk, termasuk televisyen warna diod kristal cecair (LCD), perakam cakera Blu-ray, telefon bimbit, tablet, kamus elektronik, kalkulator dan ketuhar gelombang mikro. Segmen Penyelesaian Tenaga menawarkan sel solar dan bateri simpanan. Segmen Penyelesaian Perniagaan menawarkan produk, termasuk daftar tunai elektronik, paparan maklumat dan pembersih ultrasonik. Segmen Elektronik dan Peranti Elektronik menawarkan produk, termasuk modul kamera dan mikropemproses. Segmen Display Devices menawarkan produk, termasuk modul LCD silikon amorf dan modul LCD Indium gallium zinc oxide (IGZO).

Berita