calvincychin

728-HK/CHINA TELEKOM. mungkin akan buat pusingan naik.

Panjang
HKEX:728   CHINA TELECOM
728-HK/CHINA TELEKOM. mungkin akan buat pusingan naik kerana ada BHOG@1. Sekarang ia masih di dalam sideways. Kalau boleh pusing naik ke atas 2.60, ia akan tukar ke arus naik.

728-HK/CHINA TELEKOM. may reverse soon because of BHOG@1. Now it is in sideways. If it is able to reverse above 2.60, it will change to wave up.

#ARTTpick

Komen