UnknownUnicorn468659

Timezone Sessions Indicator

Basic timezones and sessions indicator

I have mine collapsed down to a minimum height and it serves only to indicate the time in a more visual way.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
study(title="TZSes", shorttitle="Timezones Sessions")
// Timezones, Sessions
t1 = time(period, "0700-1500")
t2 = time(period, "1200-2000")
t3= time(period, "2300-0700")
trueday= time(period, "0500-0501")

TD = na(trueday) ? na: #ffffff90
London = na(t1) ? na : #ff990090
NY = na(t2) ? na : #0099ff90
Tokyo = na(t3) ? na: #cc339990

bgcolor(London, title="London")
bgcolor(NY, title="New York")
bgcolor(Tokyo, title="Tokyo")
bgcolor(TD, title="True Day")