Alphabet Inc (Google) Kelas A
GOOGL BCS

GOOGL
Alphabet Inc (Google) Kelas A BCS
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham GOOGL

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan/Perisian Internet
Alphabet Inc. merupakan syarikat induk. Perniagaan syarikat ini termasuk Google Inc. (Google) dan produk-produk internet mereka seperti Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily, Waymo dan X. Segmen bagi syarikat ini mengandungi Google dan Other Bets. Bagi segmen Google, ia mengandungi pelbagai produk internet seperti Search, Ads, Commerce, Maps, YouTube, Google Cloud, Android, Chrome dan Google Play, serta inisiatif perkakasan mereka sendiri. Segmen Google ini terlibat dalam pengiklanan, penjualan kandungan digital, tawaran aplikasi dan awan, dan penjualan produk-produk perkakasan. Bagi segmen Other Bets pula, ia terlibat dalam penjualan perkhidmatan internet dan televisyen melalui Google Fiber, penjualan produk-produk dan perkhidmatan Nest, serta perkhidmatan pelesenan dan penyelidikan dan pembangunan (R&D) melalui Verily. Ia menawarkan Google Assistant, yang mana membenarkan pengguna untuk menaip atau bercakap dengan Google; Google Maps, yang mana membantu pengguna untuk memandu arah ke suatu kedai, dan Google Photos, yang mana menolong pengguna untuk menyimpan dan menyusun foto-foto kepunyaan mereka.

Simbol Berkaitan

Alphabet Inc (Google) Kelas C
 
   

Breaking news