BRASIL ON NM BBAS3

BBAS3BMFBOVESPA
BBAS3
BRASIL ON NMBMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Major Banks
Banco do Brasil SA adalah institusi kewangan yang berpangkalan di Brazil (Bank) yang terutama terlibat dalam sektor perbankan. Aktiviti Bank dibahagikan kepada lima segmen perniagaan: Perbankan, yang menawarkan deposit, pinjaman dan perkhidmatan perbankan lain dalam sektor runcit, korporat, borong dan awam; Pelaburan, yang memberi tumpuan kepada penstrukturan dan pengagihan instrumen hutang dan ekuiti di pasaran modal primer dan sekunder Brazil; Pengurusan dana, yang terutamanya bertanggungjawab untuk pembelian, penjualan dan penjagaan sekuriti, serta pengurusan portfolio; Insurans, yang menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan insurans hayat, harta dan insurans kereta, pencen persendirian dan pelan permodalan, dan bayaran Elektronik, yang merangkumi perkhidmatan yang berkaitan dengan pentadbiran kad kredit dan kad debit, seperti penangkapan, penghantaran, pemprosesan dan penyelesaian kewangan. Bank beroperasi menerusi pelbagai subsidiari dalam pasaran domestik dan antarabangsa.