BRADESCO PN EJ N1 BBDC4

BBDC4 BMFBOVESPA
BBDC4
BRADESCO PN EJ N1 BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Carta BBDC4

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Utama
Banco Bradesco S.A. adalah bank komersial. Bank menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan dan kewangan di Brazil dan luar negara kepada individu, syarikat besar, pertengahan dan kecil, dan syarikat dan institusi tempatan dan antarabangsa. Segmennya termasuk Kewangan; Bon Insurans dan Permodalan; Pelan pencen, dan Aktiviti Lain. Segmen kewangan terdiri daripada institusi kewangan dan syarikat induk, yang bertanggungjawab untuk menguruskan sumber kewangan, dan kad kredit, syarikat konsortium dan pengurusan aset. Segmen Kumpulan Insurans terdiri daripada syarikat insurans, pelan pencen dan syarikat bon permodalan. Ia menawarkan perkhidmatan perbankan, termasuk aktiviti pengambilan deposit, perkhidmatan perbankan individu dan korporat, kad kredit dan debit, operasi pajakan, perbankan pelaburan, pengurusan aset, perkhidmatan konsortium dan lain-lain. Perkhidmatan insuransnya termasuk insurans kesihatan, insurans hayat dan kemalangan peribadi, kereta, mangsa dan pelan pencen.