BBSEGURIDADEON NM BBSE3

BBSE3 BMFBOVESPA
BBSE3
BBSEGURIDADEON NM BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Insurans Hayat/Kesihatan
BB Seguridade Participacoes SA adalah sebuah syarikat yang berpangkalan di Brazil yang terlibat dalam sektor insurans. Aktiviti Syarikat dibahagikan kepada dua segmen: Insurans dan Brokerage. Bahagian insurans menawarkan kehidupan, harta benda dan mangsa, kenderaan, risiko khusus, insurans kewangan dan pengangkutan, rancangan pergigian, pelan pencen peribadi dan pelan modal, serta insurans semula. Bahagian Brokerage memberi tumpuan kepada broker insurans, pengurusan pelan pencen dan permodalan, serta promosi produk insurans dan reinsurans. Di samping itu, ia memberi nasihat yang berkaitan dengan pemilihan insurans. Anak-anak syarikat Syarikat termasuk BB Seguros Participacoes SA dan BB Cor Participacoes SA. Syarikat dikawal oleh Banco do Brasil SA.