ITAUUNIBANCOPN EJ N1 ITUB4

ITUB4 BMFBOVESPA
ITUB4
ITAUUNIBANCOPN EJ N1 BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Utama
Itau Unibanco Holding S.A. adalah syarikat induk. Syarikat menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan individu dan korporat di Brazil dan di luar negara. Syarikat beroperasi melalui tiga segmen: Perbankan Runcit, Perbankan Borong dan Aktiviti dengan Pasaran + Syarikat. Segmen Perbankan Runcit menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan kepada asas klien pelbagai pemegang akaun dan pemegang bukan akaun, individu dan syarikat. Segmen Perbankan Borong menawarkan produk dan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat pasaran pertengahan, pelanggan bernilai tinggi (Perbankan Persendirian) dan pelanggan institusi. Aktiviti Syarikat dengan segmen Pasaran + Syarikat terutama menguruskan hasil kewangan yang berkaitan dengan lebihan modal, hutang subordinat, dan hutang bersih kredit dan debit cukai. Syarikat menyediakan aktiviti perbankan, melalui komersil, pelaburan, pinjaman hartanah, kredit dan pelaburan, dan portfolio pajakan, termasuk operasi pertukaran asing.