CHINA MOLYBDENUM H YC-,20

D7N FWB
D7N
CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 FWB
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

D7N financial statements: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas D7N untuk Q2 21 ialah -239.13M. Untuk 2020, aliran tunai bebas D7N adalah 175.41M dan aliran tunai operasi adalah 1.08B.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas