BUNZL ORD GBP0.32142857BUNZL ORD GBP0.32142857BUNZL ORD GBP0.32142857

BUNZL ORD GBP0.32142857

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Asas BNZL

BUNZL ORD GBP0.32142857 statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan BNZL adalah 0.85. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 10.28. Pada masa 2023 mereka telah menggajikan 24.53 k pekerja.

Statistik
‪0.00‬
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: GBP
Semasa
Statistik utama
Nisbah penilaian
Nisbah keuntungan
Nisbah kecairan
Nisbah kesolvenan