ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP

EIGMYX
EIG
ESTHETICS INTERNATIONAL GROUPMYX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas EIG

ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil EIG untuk suku lepas adalah 40.53M MYR, dan ianya 13.57% lebih tinggi daripada suku sebelum ini. Pendapatan bersih untuk Q2 22 adalah -662.00k MYR.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Jumlah Pendapatan
Untung Kasar
Pendapatan Operasi
Pendapatan pracukai
Pendapatan Bersih
Mata wang: MYR
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
Jumlah Pendapatanpertumbuhan tahun ke tahun
Kos barangan yang dijual
Untung Kasarpertumbuhan tahun ke tahun
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukaipertumbuhan tahun ke tahun
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersihpertumbuhan tahun ke tahun
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
Pendapatan asas sesaham (EPS Asas)pertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan sesaham dicairkan sesaham (EPS Dicairkan)pertumbuhan tahun ke tahun
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDApertumbuhan tahun ke tahun
EBITpertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Belanja Operasi