ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP

EIGMYX
EIG
ESTHETICS INTERNATIONAL GROUPMYX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas EIG

ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan EIG adalah 0.56. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 3.34. Pada masa 2021 mereka telah menggajikan 623.00 pekerja.

Statistik
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: MYR
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Semasa
Statistik utama
Jumlah Saham Biasa Belum Jelas
Nisbah penilaian
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada jualan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Nisbah harga ke buku
Nilai perusahaan
Nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA
Nisbah keuntungan
Pulangan aset %
Pulangan ekuiti %
Pulangan pada modal yang dilaburkan %
Margin kasar %
% margin operasi
% margin EBITDA
Margin bersih %
Nisbah kecairan
Nisbah pantas
Nisbah semasa
Perolehan inventori
Perolehan aset
Nisbah kesolvenan
Nisbah hutang kepada aset
Nisbah hutang kepada ekuiti
Nisbah hutang jangka panjang kepada jumlah asset