HDFC BANK
HDFCBANK NSE

HDFCBANK
HDFC BANK NSE
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang
Gambaran keseluruhan
Idea Teknikal Kewangan

Carta Saham HDFCBANK

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Wilayah
HDFC Bank Limited (Bank) adalah syarikat induk. Bank menawarkan pelbagai perkhidmatan perbankan yang meliputi perbankan komersil dan pelaburan di bahagian borong dan perbankan transaksi/cawangan di bahagian runcit. Ia juga menawarkan perkhidmatan kewangan. Segmen Bank termasuk Perbendaharaan, Perbankan Runcit, Perbankan Borong dan perniagaan perbankan Lain. Segmen Perbendaharaan sebahagian besarnya terdiri daripada pendapatan faedah bersih daripada portfolio pelaburan Bank, peminjaman dan pinjaman pasaran wang, keuntungan atau kerugian dalam operasi pelaburan dan disebabkan oleh perdagangan dalam kontrak tukaran asing dan derivatif. Segmen Perbankan Runcit menyediakan pelanggan runcit melalui rangkaian cawangan dan saluran penghantaran lain, serta melalui saluran penghantaran alternatif. Bank menyediakan pelanggan korporat dan institusinya pelbagai produk perbankan komersil dan transaksional. Segmen perniagaan perbankan lain termasuk pendapatan dari aktiviti perbankan.

Berita