HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANK NSE
HDFCBANK
HDFC BANK NSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Wilayah
HDFC Bank Ltd. terlibat di dalam penyediaan perkhidmatan perbankan dan kewangan, termasuk perbankan komersial dan operasi perbendaharaan. Firma itu juga menyediakan perkhidmatan kewangan kepada individu-individu dan syarikat berpendapatan tinggu dan sederhana di India. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Perbendaharaan, Perbankan Runcit, Perbankan Borong dan Operasi Perbankan Lain. Segmen Perbendaharaan terdiri daripada portfolio pelaburan bank, peminjaman dan pinjaman pasaran wang, operasi pelaburan dan perdagangan dalam pertukaran asing dan kontrak derivatif. Segmen Perbankan Runcit menyediakan pinjaman dan perkhidmatan lain kepada pelanggan-pelanggan melalui rangkaian cawangan dan saluran penghantaran lain. Segmen Perbankan Borong menyediakan pinjaman, kemudahan bukan dana dan perkhidmatan transaksi kepada korporat besar, korporat baru bermula, unit sektor awam, badan kerajaan, institusi kewangan dan perusahaan berskala sederhana. Segmen Perniagaan Perbankan Lain termasuk pendapatan daripada aktiviti-aktiviti perbankan para seperti kad kredit, kad debit, pengedaran produk pihak ketiga, perniagaan pengedar utama dan kos-kos yang berkaitan. Syarikat ini diasaskan oleh Aditya Tapishwar Puri pada Ogos 1994 dan beribu pejabat di Mumbai, India.