Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A BBVA

BBVANYSE
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.ANYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Major Banks
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. adalah syarikat kewangan antarabangsa yang beragam yang terlibat dalam perbankan runcit, pengurusan aset, perbankan persendirian dan perbankan borong. Syarikat beroperasi melalui tujuh segmen: Aktiviti Perbankan di Sepanyol, Aktiviti Harta Tanah di Sepanyol, Turki, Rest of Eurasia, Mexico, Amerika Selatan dan Amerika Syarikat. Di samping itu, Syarikat ini mempunyai Pusat Korporat. Aktiviti Perbankannya di segmen Sepanyol termasuk semua perniagaan perbankan dan bukan perbankannya di Sepanyol. Aktiviti Harta Tanah di segmen Sepanyol menyediakan pengurusan aset hartanah. Segmen Turki mewakili kepentingannya di bank Turki Turkiye Garanti Bankasi A.S. Segmen Rest of Eurasia termasuk perniagaan perbankan runcit dan borong. Segmen Mexiconya terdiri daripada perniagaan perbankan dan insurans. Segmen Amerika Selatan menguruskan perniagaan perbankan dan insuransnya. Segmen Amerika Syarikat merangkumi perniagaannya di Amerika Syarikat.