SANFORD NPV SAN

SANNZX
SAN
SANFORD NPVNZX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Process Industries
Industri: Agricultural Commodities/Milling
Banco Santander, S.A. adalah bank runcit dan komersial. Segmen-segmen bank termasuk Continental Europe, United Kingdom, Amerika Latin dan Amerika Syarikat. Segmen Continental Continental merangkumi semua perniagaan di Eropah Continental. Segmen United Kingdom merangkumi perniagaan yang dibangunkan oleh pelbagai unit dan cawangan di negara ini. Segmen Amerika Latin merangkumi semua aktiviti kewangannya yang dijalankan melalui bank dan anak syarikatnya di rantau ini. Segmen Amerika Syarikat merangkumi Intermediate Holding Company (IHC) dan anak syarikatnya Santander Bank, Banco Santander Puerto Rico, Santander Consumer USA, Banco Santander International, Santander Investment Securities, dan cawangan Santander di New York. Model komersial Syarikat ini memenuhi keperluan semua jenis pelanggan: individu dengan pelbagai peringkat pendapatan.