AMIAD WATER SYSTEM AMD

AMDTASE
AMD
AMIAD WATER SYSTEMTASE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Producer Manufacturing
Industri: Industrial Machinery
Advanced Micro Devices, Inc terlibat di dalam penyediaan perniagaan semikonduktor. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Pengkomputeran & Grafik, dan Perusahaan, Terbenam dan Separa Tersuai. Segmen Pengkomputeran dan Grafik termasuklah pemproses dan set cip desktop dan komputer riba, unit pemprosesan grafik diskrit dan bersepadu, pusat data dan GPU profesional dan perkhidmatan pembangunan. Segmen Perusahaan, Terbenam dan Separa Tersuai meliputi pelayan dan pemproses terbenam, produk Sistem-pada-Cip separa tersuai, perkhidmatan pembangunan dan teknologi untuk konsol permainan. Syarikat itu diasaskan oleh W. J. Sanders III pada 1 Mei 1969 dan beribu pejabat di Santa Clara, CA.