Mengenai

Bursa saham Malaysia, Bursa Malaysia Berhad, dilahirkan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 2004, selepas ia menjadi syarikat awam. Bursa ini ialah satu daripada bursa terbesar di Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara. Ia beribu pejabat di bandaraya terbesar di Malaysia dan modal serta operasinya diselia oleh Suruhanjaya Sekuriti. Bursa tersebut menyenaraikan lebih 900 syarikat di seluruh 18 sektor dan mempunyai permodalan pasaran sebanyak RM 1.85 trilion. Ia juga menawarkan bon, dana dagangan bursa, niaga hadapan dan opsyen. Antara penyenaraiannya terdiri daripada syarikat yang terkenal dan aktif didagangkan seperti Public Bank, CIMB Group Holdings, the Axiata Group, Petronas Chemicals dan Tenaga Nasional.

Indeks saham utama ialah FTSE Bursa Malaysia KLCI, juga dikenali sebagai FBM KLCI , yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa sebagai indeks penanda aras Pasaran Saham Malaysia. Ia dilancarkan dengan kerjasama FTSE Russell dan menjejaki prestasi 30 syarikat dengan permodalan pasaran tertinggi. Selain indeks ini, bursa tersebut menguruskan pelbagai indeks lain seperti Indeks FTSE Bursa Malaysia Mid 70 (mengandungi 70 syarikat yang seterusnya) dan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 Terbaik, yang mengandungi jumlah komponen daripada dua indeks yang disebutkan di atas.