Mengenai

Bursa Saham Tunis, yang juga dikenali sebagai Bourse de Tunis, ialah satu pasaran ekuiti utama yang beroperasi di Tunisia. Ia ditubuhkan sebagai satu institusi awam pada tahun 1969 dan indeks “TUNINDEX20” dilancarkan pada tahun 2012. Bursa ini dikawal oleh “Conseil du Marché Financier” (CMF) yang menyelia perlindungan simpanan yang dilaburkan dalam sekuriti, organisasi pasaran dan memastikan pengoperasian lancar untuk menghalang aktiviti-aktiviti yang mungkin akan membantutkan pengoperasian yang sebaiknya. Ia juga bertanggungjawab untuk mengawalselia laporan kewangan dan hukuman atas pelanggaran peraturan untuk peraturan. Ia mengawalselia Bursa Saham Tunis, Broker dan Tunisian Clearing.

Bursa ini menyenaraikan sebanyak 80 syarikat dengan permodalan pasaran dalam lingkungan USD 8 billion. Beberapa syarikat yang terbesar disenaraikan adalah “Union Internationale de Banques”, “Amen Bank”, “SOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES”, “BANQUE NATIONALE AGRICOLE”, “SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE”, and “ONE TECH HOLDING”. Bursa saham Tunis adalah sebahagian daripada inisiatif Sustainable Stock Exchanges, dan ia mengekalkan standard organisasi yang tinggi seperti pensijilan ISO 20000-1:2018, yang telah dianugerahkan pada February 2022. TradingView memaparkan data tertunda untuk pengguna dan menawarkan paparan data masa nyata atas permintaan untuk pelanggan.