HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)

HTOATHEX
HTO
HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)ATHEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas HTO

Posisi terkini kewangan HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)

Jumlah aset HTO untuk Q3 22 adalah 5.05B EUR. 9.17% kurang daripada Q2 22 sebelum ini. Dan jumlah liabiliti berkurang sebanyak 16.28% dalam Q3 22 ke 3.12B EUR.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Jumlah Aset
Jumlah Liabiliti
Mata wang: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Jumlah Asetpertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Liabilitipertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Ekuitipertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah liabiliti & ekuiti pemegang saham
Jumlah Hutang
Hutang bersih
Nilai buku setiap saham