TELEFONICA,S.A TEF

TEF BME
TEF
TELEFONICA,S.A BME
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Komunikasi
Industri: Telekomunikasi Khusus
Telefonica, S.A. merupakan sebuah syarikat telekomunikasi di Eropah dan Amerika Latin. Syarikat ini menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan dan produk seperti perniagaan Mobile, Fixed-line telephony dan perkhidmatan Digital. Segmen-segmennya termasuklah Telefonica Spain, Telefonica Brazil, Telefonica Germany, Telefonica United Kingdom dan Telefonica Hispanoamerica (ditubuhkan di Argentina, Chile, Peru, Colombia, Mexico, Venezuela dan Amerika Tengah, Ecuador dan Uruguay). Segmen-segmen ini terlibat dalam aktivity yang berkaitan dengan wireline, tanpa wayar, kabel, data, internet dan televisyen(TV) dan perkhidmatan digital lain bergantung pada tiap-tiap lokasi. Syarikat ini juga menawarkan pelbagai jenis telefon bimbit dan perkhidmatan telefon bimbit kepada pelanggan biasa dan business. Syarikat ini menawarkan perkhidmatan telekomunikasi tetapan traditional, Internet dan perkhidmatan jalur lebar multimedia dan data dan perkhidmatan business-solution. Ia juga menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan digital, seperti Internet of Things (IoT).