SPEARMINT RESOURCES INC

SPMT CSE
SPMT
SPEARMINT RESOURCES INC CSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

SPMT penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk SPEARMINT RESOURCES INC aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas SPMT untuk Q2 21 ialah -234.32k. Untuk 2020, aliran tunai bebas SPMT adalah -733.86k dan aliran tunai operasi adalah -733.86k.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas