ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
AMD HAM

AMD
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 HAM
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham AMD

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Teknologi Elektronik
Industri: Semikonduktor
Advanced Micro Devices, Inc. adalah sebuah syarikat semikonduktor global. Syarikat ini terlibat dalam menawarkan mikropemproses x86, sebagai peranti mandiri atau dimasukkan ke dalam unit pemprosesan dipercepatkan (APU), chipset, unit pemprosesan grafik tersendiri (GPU) dan grafik profesional, dan pelayan dan pemproses terbenam dan pembuatan sendiri separuh produk Sistem-pada - Cip (SoC) dan teknologi untuk konsol permainan. Segmen Syarikat termasuk segmen Pengkomputeran dan Grafik, dan Perusahaan, Penanaman dan Separa-Custom. Segmen Pengkomputeran dan Grafik terutamanya termasuk pemproses desktop dan notebook dan chipset, GPU tersendiri dan grafik profesional. Pada segmen Perusahaan pula, Penanaman dan Separa-Custom terutamanya pelayan dan pemproses terbenam, produk SoC separa custom, perkhidmatan pembangunan, teknologi untuk konsol permainan dan pelesenan bahagian untuk portfolio harta inteleknya.

Berita