IMEXPHARM CORPORATION

IMP HOSE
IMP
IMEXPHARM CORPORATION HOSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

IMP financial statements: Penyata pendapatan

IMEXPHARM CORPORATION penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil untuk IMP untuk suku sebelum ini adalah 317.42B, dan ianya 7.08% lebih tinggi berbanding suku sebelumnya. Pendapatan bersih Q2 21 ialah 43.41B.

TTM
Untung Kasar
Jumlah Pendapatan
Kos Barangan
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasi
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukai
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersih
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
EPS asas
Cairan EPS
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDA
EBIT
Jumlah Belanja Operasi