CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD SHS

0HXW LSE
0HXW
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD SHS LSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

0HXW penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD SHS aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas 0HXW untuk Q3 21 ialah 212.08M. Untuk 2020, aliran tunai bebas 0HXW adalah 455.65M dan aliran tunai operasi adalah 829M.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas