IMI ORD GBP0.28571428IMI ORD GBP0.28571428IMI ORD GBP0.28571428

IMI ORD GBP0.28571428

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Asas IMI

IMI ORD GBP0.28571428 statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan IMI adalah 2.24. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 11.03. Pada masa 2023 mereka telah menggajikan 10.77 k pekerja.

Statistik
‪0.00‬
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: GBP
Semasa
Statistik utama
Nisbah penilaian
Nisbah keuntungan
Nisbah kecairan
Nisbah kesolvenan