Baidu, Inc BIDU

BIDU NASDAQ
BIDU
Baidu, Inc NASDAQ
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan/Perisian Internet
Baidu, Inc adalah satu syarikat penyedia khidmat carian Internet berbahasa Cina. Syarikat ini menawarkan platform carian bahasa Cina di laman web Baidu.com yang membolehkan pengguna mencari maklumat di dalam talian, termasuk halaman Web, berita, imej, dokumen dan fail multimedia, melalui pautan yang disediakan di Laman Web. Di samping melayani pengguna carian Internet individu, Syarikat juga menyediakan platform untuk perniagaan supaya berupaya untuk menjangkaui pelanggan. Perniagaannya terdiri daripada tiga segmen: perkhidmatan carian, perkhidmatan urus niaga dan iQiyi. Perkhidmatan carian adalah perkhidmatan pemasaran berasaskan kata kunci yang disasarkan dan dicetuskan oleh pertanyaan carian pengguna Internet, yang secara umumnya meliputi perkhidmatan bayar-untuk-prestasi (P4P) dan perkhidmatan pemasaran dalam talian yang lain. Perkhidmatan transaksi ini termasuklah Baidu Nuomi, Penghantaran Bawa Baidu, Peta Baidu, Sambungan Baidu, Dompet Baidu dan lain-lain. iQiyi adalah platform video dalam talian dengan pustaka kandungan yang merangkumi filem yang berlesen, siri televisyen, kartun, pelbagai acara dan program yang lain.