TATA CONSULTANCY S TCS

TCS NSE
TCS
TATA CONSULTANCY S NSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan Teknologi Maklumat
Tata Consultancy Services Limited (TCS) menawarkan perkhidmatan teknologi maklumat (IT) dan kaedah penyelesaian digital dan perniagaan. Segment syarikat ini adalah termasuk perbankan, perkhidmatan kewangan dan insurans (BFSI), pembuatan, barangan pengguna (CPG), telekom, media dan hiburan dan lain-lain seperti tenaga, sumber dan utiliti, teknologi tinggi, sains kehidupan dan kesihatan, s-Governance, pengangkutan dan hospitialiti dan produk lain. Portfolio perkhidmatannya adalah termasuk perkhidmatan IT, pengurusan kecerdasan perniagaan dan prestasi, perkhidmatan pemprosesan perniagaan, perkhidmatan awan, kaedah pemasaran, perundingan, perkhidmatan industri dan kejuruteraan, kaedah perusahaan, perkhidmatan infrastruktur IT, produk bimbit. Ia juga menawarkan perisian seperti Digital Software and Solutions, TCS BaNCS and TCS MasterCraft dan lain-lain. Ia terlibat dalam industri seperti insurans, kesihatan, runcit, telekom dan lain-lain.