NGO QUYEN PROCESSING EXPORT

NGC UPCOM
NGC
NGO QUYEN PROCESSING EXPORT UPCOM
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas NGC

Rumusan kewangan NGO QUYEN PROCESSING EXPORT dengan semua nombor-nombor utama.

Modal pasaran NGC terkini adalah 38.867B VND.

Perolehan
Seterusnya:
Pendapatan