Mengenai

Bursa Mesir (EGX) ialah satu-satunya bursa saham Mesir dan satu daripada pasaran saham tertua di rantau Timur Tengah. Ia terdiri daripada 2 bursa, bursa saham Alexandria dan bursa saham Kaherah, yang berkongsi lembaga pengarah yang sama. EGX beribu pejabat di Kaherah, ibu negara Mesir dan bandar terbesar dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Mesir. Dagangan elektronik dijalankan melalui sistem X-Stream. EGX menyenaraikan 254 syarikat berekuiti dan mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 32,118 juta. Ia juga mempunyai bon, dana bersama dan ETF.

Antara penyenaraian itu ialah syarikat yang terkenal dan didagangkan secara aktif seperti Sidi Kerir Petrochemicals, Telecom Egypt, Oriental Weavers, Medinet Nasr Housing and the Commercial International Bank. Bursa Mesir menguruskan beberapa indeks tetapi indeks terunggulnya ialah EGX 30, yang sebelum ini dikenali sebagai CASE 30. Ia menunjukkan prestasi 30 syarikat terbaik dari segi kecairan dan aktiviti serta pada amnya dianggap indeks penanda aras untuk Pasaran saham Mesir. Indeks utama lain ialah EGX 70 dan EGX 100, yang merangkumi komponen daripada 2 indeks yang disebutkan di atas.