AKBANK AKBNK

AKBNK BIST
AKBNK
AKBANK BIST
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Wilayah
Akbank TAS adalah bank berasas di Turki. Ia beroperasi di bawah segmen berikut: Perbankan Pengguna; Perbankan Komersial, Perbankan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), Perbankan Korporat dan Perbankan Persendirian, dan Perbendaharaan. Perbankan Pengguna menawarkan perkhidmatan runcit seperti akaun deposit, pinjaman pengguna dan perkhidmatan pengurusan aset, antara lain. Perbankan Korporat, Perbankan Komersial dan Perbankan PKS menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kepada pelanggan korporat dan komersil saiz besar, sederhana dan kecil seperti Pinjaman Berjangka (TL) dan pembiayaan pinjaman modal kerja denominasi mata wang asing (FC) bagi pelaburan, pembiayaan perdagangan luar negeri dan perkhidmatan pengurusan wang tunai, antara lain. Projek pinjaman kewangan disediakan dalam konteks aktiviti Perbankan Pelaburan. Dalam skop Perbankan Persendirian, Bank ini berkhidmat untuk para ahli pelanggan berpendapatan tinggi. Segmen Perbendaharaan mengendalikan transaksi spot dan ke hadapan TL dan FC, bon perbendaharaan dan transaksi bon sektor swasta, antara lain.