GARANTI BANKASI GARAN

GARAN BIST
GARAN
GARANTI BANKASI BIST
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Wilayah
Turkiye Garanti Bankasi AS adalah sebuah institusi perbankan yang berpusat di Turki. Ia beroperasi di bawah segmen perniagaan berikut: Perbankan Runcit, Perbankan Korporat/Komersial dan Perbankan Pelaburan. Produk perbankan yang disampaikan kepada pelanggan adalah: perkhidmatan penjagaan, deposit masa dan permintaan, pengumpulan akaun deposit, repo, kemudahan overdraf, pinjaman spot, pinjaman berindeks mata wang asing, pinjaman pengguna, pinjaman kereta dan perumahan, pinjaman modal kerja, bil diskaun, pinjaman emas , pinjaman mata wang asing, pinjaman Eximbank, pinjaman pra-eksport, pembiayaan kewangan yang dilindungi Export Credit Agency ( ECA ), surat jaminan, surat kredit, pemfaktoran eksport, penerimaan kredit, draf kemudahan, pelupusan, pajakan, insurans, niaga hadapan,bayaran gaji, akaun pelaburan (ELMA), cek, peti keselamatan, pembayaran bil, kutipan cukai dan pesanan pembayaran. Bank menyediakan pakej perkhidmatan kepada pelanggan korporat, komersil dan runcit termasuk deposit, pinjaman, pajakan dan pemfaktoran, antara lain.