LUKOIL LKOH

LKOHMOEX
LKOH
LUKOILMOEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Industri: Oil Refining/Marketing
Oil Co. LUKOIL PJSC terlibat di dalam penerokaan, pengeluaran, penapisan, pemasaran dan pengedaran minyak. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Penerokaan & Pengeluaran; Penapisan, Pemasaran & Pengedaran; dan Korporat & Lain-lain. Segmen Penerokaan & Pengeluaran meneroka, membangun dan menghasilkan minyak mentah dan gas. Segmen Penapisan, Pemasaran & Pengedaran memproses minyak mentah kepada produk ditapis, membeli, menjual dan mengangkut minyak mentah dan produk petroleum ditapis, menapis dan menjual produk kimia, menghasilkan wap dan elektrik, mengedarkannya dan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan. Segmen Korporat & Lain-lain termasuk aktiviti syarikat dan perniagaan di luar operasi tradisional kumpulan. Syarikat ini diasaskan pada 25 November 1991 dan beribu pejabat di Moscow, Rusia.