Coca-Cola Company (The)
KO NYSE

KO
Coca-Cola Company (The) NYSE
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang

Carta Saham KO

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Pengguna Tidak Tahan Lama
Industri: Minuman: Tanpa Alkohol
Coca-Cola Company adalah syarikat minuman. Ia mempunyai atau melesenkan dan memasarkan jenama minuman bukan beralkohol, kebanyakannya adalah minuman bergas dan juga pelbagai minuman tidak bergas, seperti air, air berperisa dan air diperkaya, jus dan minuman berjus, teh dan kopi diminum terus, minuman sukan, tenusu dan minuman tenaga. Segment syarikat meliputi Eropah, Timur Tengah dan Afrika; Amerika Latin; Amerika Utara; Asia Pasifik; Pelaburan Pembotolan dan Korporat. Syarikat ini mempunyai atau melesenkan lebih daripada 500 jenama minuman bergas bukan beralkohol, termasuk Coca-Cola, Diet Coke, Fanta dan Sprite. Ia memasarkan, mengilangkan dan menjual pati minuman yang dikenali sebagai asas minuman, dan sirup, termasuklah sirup fountain dan minuman siap bergas dan tidak bergas.

Berita