KINGCAN HOLDINGS LIMITED
8411 TWSE

8411
KINGCAN HOLDINGS LIMITED TWSE
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang
Gambaran keseluruhan
Idea Teknikal Kewangan

Carta Saham 8411

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Industri Pemprosesan
Industri: Bekas/Bungkusan
Mizuho Financial Group, Inc. (MHFG) adalah syarikat induk kewangan. Syarikat, melalui anak-anak syarikatnya, menyediakan perkhidmatan kewangan domestik dan antarabangsa di Jepun dan negara-negara lain. Segmen Syarikat termasuk MHBK, MHTB, MHSC dan Lain-lain. Segmen MHBK termasuk Perbankan Peribadi; Perbankan Runcit; Perbankan Korporat (Syarikat Besar); Perbankan Korporat; Institusi Kewangan & Perniagaan Sektor Awam; Perbankan Antarabangsa, dan Perdagangan dan lain-lain. Segmen MHTB menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan amanah, hartanah, pensekuritian dan kewangan berstruktur, pencen dan pengurusan aset, dan pindahan stok. Segmen MHSC menyediakan perkhidmatan sekuriti kepada perbadanan, institusi kewangan, entiti sektor awam dan individu. Segmen lain terdiri daripada MHFG, anak syarikatnya selain daripada Mizuho Bank, Ltd (MHBK), Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (MHTB), dan Mizuho Securities Co., Ltd. (MHSC), dan kaedah ekuiti sekutu.

Berita