Idaho Strategic Resources, Inc IDR

IDRNYSE Arca
IDR
Idaho Strategic Resources, IncNYSE Arca
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Non-Energy Minerals
Industri: Precious Metals
Indra Sistemas SA adalah sebuah syarikat yang berpangkalan di Sepanyol yang terlibat dalam bidang teknologi maklumat (IT). Syarikat ini membahagikan aktivitinya kepada dua segmen: Penyelesaian dan Perkhidmatan. Segmen Penyelesaian menyediakan penyelesaian perundingan dan teknologi, seperti sistem dan komponen untuk menyusun, memproses, menghantar dan menyampaikan data untuk digunakan dalam proses kawalan dan pengurusan. Segmen perkhidmatan menawarkan penyumberan luar proses IT dan perniagaan. Syarikat ini hadir dalam pelbagai sektor, seperti pengangkutan, tenaga dan industri, pentadbiran awam dan penjagaan kesihatan, kewangan, keselamatan dan pertahanan, telekomunikasi dan pelancongan. Syarikat ini adalah syarikat induk beberapa sudsidiari yang beroperasi di Eropah, Afrika, Amerika Utara dan Amerika Selatan, Asia, serta rantau Timur Tengah dan Pasifik.