PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION GAS

GASHOSE
GAS
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATIONHOSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Utilities
Industri: Gas Distributors
Gas Natural SDG SA adalah sebuah syarikat yang berpangkalan di Sepanyol yang aktif dalam sektor tenaga. Kegiatan Syarikat dibahagikan kepada empat segmen perniagaan utama: pengedaran Gas, yang meliputi rangkaian pengedaran gas dan kegiatan pengedaran di Spanyol, Itali dan Amerika Latin; pengedaran Elektrik, yang menyediakan pengagihan elektrik dan rangkaian hartanah di Sepanyol, Moldova dan Amerika Latin; bekalan Gas, yang aktif dalam aktiviti pertengahan gas, serta membekal kepada pelanggan runcit, perindustrian, loji kuasa dan pelanggan borong di Sepanyol atau antarabangsa, dan Generasi Elektrik, yang menumpukan kepada penjanaan elektrik dan bekalan di Sepanyol dan di peringkat antarabangsa.