MMC NORILSK NICKEL GMKN

GMKN MOEX
GMKN
MMC NORILSK NICKEL MOEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Mineral Bukan Tenaga
Industri: Logam/Mineral Lain
GMK Noril'skiy nikel' PAO terlibat dalam penerokaan, pengekstrakan bijih dan mineral bukan logam, dan penjualan logam berharga yang dihasilkan daripada bijih. Segmen syarikat ini adalah termasuklah GMK Group di mana ia terlibat dalam perlombongan dan operasi metalurgi, perkhidmatan pengangkutan, tenaga, perkhidmatan membaiki dan penyelenggaraan di Taimyr Peninsula; Group KGMK yang terlibat dalam operasi perlombongan dan metalurgi, tenaga, aktivity penerokaan di Kola Peninsula; Norilsk Nickel Harjavalta yang terlibat dalam operasi penapisan di Finland;metalurgi lain-lain yang terlibat dalam operasi metalurgi lain dan aktivity penerokaan di Rusia dan luar negara dan bukan metalurgi lain-lain yang termasuk logam dan perdagangan lain, pengurusan rantaian bekalan, perkhidmatan pengangkutan, tenaga dan utiliti, penyelidikan dan aktiviti-aktiviti lain di Rusia dan luar negara. Kemudahan penghasilannya berada di Taimyr, Kola Peninsulas dan di Finland.