Cisco Systems, Inc
CSCO NASDAQ

CSCO
Cisco Systems, Inc NASDAQ
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang

Carta Saham CSCO

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan Teknologi Maklumat
Cisco Systems, Inc. terlibat didalam mereka bentuk dan jualan pelbagai jenis teknologi merangkumi rangkaian, keselamatan, kerjasama, aplikasi dan awan. Ia beroperasi di tiga segmen geografi: Americas; Europe, Middle East, and Africa; and Asia Pacific, Japan dan China. Produk dan teknologi syarikat ini merangkumi platform infrastruktur; aplikasi; keselamatan dan produk-produk lain. Ia juga menawarkan servis sokongan teknikal dan servis termaju. Plaform Infrastruktur merangkumi teknologi rangkaian utama pertukaran, penghalaan, produk data teras dan tanpa wayar yang direka bentuk untuk berkerjasama untuk menghasilkan keupayaan rangkaian dan mengangkut dan menyimpan data. Kategori aplikasi produk merangkumi secara utamanya penawaran berkaitan perisian yang menggunakan rangkaian teras dan platform pusat data untuk memberikan kegunaannya. Kategori produk keselamatan secara utamanya merangkumi produk pengurusan ancaman berpusat, produk keselamatan ancaman termaju, dan produk keselamatan laman sesawang.

Berita