Cisco Systems, Inc CSCO

CSCO NASDAQ
CSCO
Cisco Systems, Inc NASDAQ
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan Teknologi Maklumat
Cisco Systems, Inc terlibat di dalam reka bentuk, pembuatan dan penjualan produk dan perkhidmatan rangkaian berasaskan Protokol Internet yang berkaitan dengan industri komunikasi dan teknologi maklumat. Firma ini beroperasi melalui segmen-segmen geografi berikut: Amerika, EMEA, dan APJC. Produknya terdiri daripada kategori berikut: Suis, Penghala, Wayarles, Antara Muka dan Modul Pengurusan Rangkaian, Rangkaian Optik, Pusat Capaian, Pusat Akses Luar dan Industri, Tembok Api Generasi Seterusnya, Perlindungan Perisian Hasad Lanjutan, Pelanggan Keselamatan VPN, E-mel dan Keselamatan Web . Syarikat ini diasaskan oleh Sandra Lerner dan Leonard Bosack pada 10 Disember 1984 dan beribu pejabat di San Jose, CA.