Bank of America Corporation
BAC NYSE

BAC
Bank of America Corporation NYSE
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang

Carta Saham BAC

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Utama
Bank of America Corporation adalah sebuah syarikat pemegangan bank dan kewangan. Syarikat ini merupakan sebuah institusi kewangan, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan individu dan lain-lain dalam lingkungan perbankan, pelaburan, pengawalan aset; dan barangan dan perkhidmatan pengawalan kewangan dan risiko yang lain. Syarikat ini melalui anak-anak syarikat perbankan dan bukan perbankan; diseluruh Amerika dan juga pasaran antarabangsa menawarkan kepelbagaian perkhidmatan dan produk berkenaan perbankan dan bukan perbankan melalui empat segmen: Perbankan Pelanggan, dimana ia merangkumi Penyimpanan Wang dan Pemberian Hutang; Pengawalan Kekayaan & Pelaburan Global yang mengandungi dua perniagaan utama: Merrill Lynch Global Wealth Management and U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management: Perbankan Global, yang menawarkan kepelbagaian produk dan perkhidmatan berkaitan pemberian hutang; Pasaran Global, yang mana menawarkan perkhidmatan penjualan dan perdagangan, dan Lain-Lain, yang merangkumi pelaburan ekuiti, penempatan sisa perbelanjaan dan lain-lain.

Berita