Bank of America Corporation BAC

BAC NYSE
BAC
Bank of America Corporation NYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Utama
Bank of America Corporation ialah sebuah bank dan syarikat pegangan kewangan, yang terlibat di dalam penyediaan perkhidmatan kewangan perbankan dan bukan bank. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Perbankan Pengguna, Kekayaan Global dan Pengurusan Pelaburan, Perbankan Global, Pasaran Global dan Semua Yang Lain. Segmen Perbankan Pengguna menawarkan produk dan perkhidmatan kredit, perbankan dan pelaburan kepada pengguna dan perniagaan kecil. Pengurusan Kekayaan dan Pelaburan Global menyediakan pengalaman pelanggan melalui rangkaian penasihat kewangan yang memberi tumpuan untuk memenuhi keperluan mereka melalui set lengkap pengurusan pelaburan, pembrokeran, perbankan dan produk persaraan. Segmen Perbankan Global berurusan dengan produk dan perkhidmatan berkaitan pinjaman, pengurusan modal kerja bersepadu dan penyelesaian perbendaharaan kepada pelanggan, dan perkhidmatan pengunderaitan dan nasihat. Segmen Pasaran Global termasuk perkhidmatan jualan dan perdagangan, serta penyelidikan, kepada pelanggan institusi merentasi perniagaan pendapatan tetap, kredit, mata wang, komoditi dan ekuiti. Segmen Semua Yang Lain terdiri daripada aktiviti pengurusan aset dan liabiliti, pelaburan ekuiti, pinjaman gadai janji bukan teras dan aktiviti perkhidmatan, kesan bersih semakan berkala kepada model penilaian hak servis gadai janji (MSR) untuk kedua-dua teras dan bukan teras MSR, lain-lain pembubaran perniagaan, baki peruntukan perbelanjaan dan lain-lain. Syarikat itu diasaskan oleh Amadeo Peter Giannini pada tahun 1904 beribu pejabat di Charlotte, NC.