Berkshire Hathaway Inc. New BRK.B

BRK.BNYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. NewNYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Property/Casualty Insurance
Berkshire Hathaway, Inc terlibat di dalam penyediaan insurans dan insurans semula harta dan mangsa, utiliti dan tenaga, pengangkutan kereta api barang, kewangan, pembuatan dan perkhidmatan peruncitan. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: GEICO, Berkshire Hathaway Reinsurance Group, Berkshire Hathaway Primary Group, Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), Berkshire Hathaway Energy, McLane Company, Pembuatan, dan Perkhidmatan dan Peruncitan. Segmen GEICO melibatkan pengunderaitan insurans kereta penumpang persendirian terutamanya melalui kaedah tindak balas langsung. Segmen Berkshire Hathaway Reinsurance Group terdiri daripada pengunderaitan lebihan kerugian dan bahagian kuota dan insurans semula fakultatif di seluruh dunia. Segmen Berkshire Hathaway Primary Group terdiri daripada pengunderaitan beberapa baris polisi insurans harta dan mangsa untuk akaun komersial terutamanya. Segmen BNSF mengendalikan sistem kereta api di Amerika Utara. Segmen Berkshire Hathaway Energy berurusan dengan utiliti elektrik dan gas terkawal, termasuk aktiviti penjanaan dan pengedaran kuasa, dan aktiviti pembrokeran hartanah. Segmen Syarikat McLane menawarkan pengedaran borong barangan runcit dan bukan makanan. Segmen Pembuatan termasuk produk industri dan pengguna akhir, produk bangunan dan pakaian. Segmen Perkhidmatan dan Peruncitan menyediakan program pemilikan pesawat pecahan, latihan juruterbang penerbangan, pengedaran komponen elektronik, dan pelbagai perniagaan peruncitan, termasuk pengedar kereta, dan pajakan treler dan perabot. Syarikat ini diasaskan oleh Oliver Chace pada tahun 1839 dan beribu pejabat di Omaha, NE.