Berkshire Hathaway Inc. New BRK.B

BRK.B NYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. New NYSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Carta Saham BRK.B

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Mulakan dagangan
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Insurans Multi-Jalur
Berkshire Hathaway Inc. adalah sebuah syarikat pemegangan yang mempunyai anak-anak syarikat yang terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan. Segment syarikat ini meliputi Insurans, seperti GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group, General Re Corporation dan Berkshire Hathaway Reinsurance Group; Burlington Northern Fe, LLC, yang terlibat didalam operasi sistem jaringan keretapi; Berkshire Hathaway Energy, yang merangkumi utiliti elektrik dan gas terlaras; Pengilangan, yang termasuk pengilangan pelbagai barangan, termasuk barangan industri, pelanggan dan pembinaan; McLane Company, yang terlibat di dalam pembekalan barangan makanan runcit dan bukan makanan runcit pukal; Perkhidmatan dan Peruncitan, yang meliputi pembekalan pelbagai perkhidmatan, termasuk program pemilikan sebahagian kapal terbang, latihan penerbangan juruterbang dan pelbagai perniagaan runcit, dan Kewangan dan produk pembiayaan pelanggan, alatan pengangkutan, pembuatan dan penyewaan, dan penyewaan perabut.