Citigroup, Inc C

CNYSE
C
Citigroup, IncNYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Investment Banks/Brokers
Citigroup Inc. (Citi) merupakan syarikat induk perkhidmatan kewangan. Perniagaan bagi syarikat ini adalah memberi pengguna, syarikat-syarikat, kerajaan dan institusi dengan pelbagai jenis produk kewangan dan perkhidmatan, merangkumi kredit dan perbankan bagi pengguna, perbankan korporat dan pelaburan, broker sekuriti, perkhidmatan perdagangan dan sekuriti serta pengurusan harta. Syarikat ini beroperasi melalui dua segmen: Citicorp dan Citi Holdings. Citicorp adalah bank global syarikat tersebut bagi pengguna dan perniagaan dan mewakili teras francais mereka. Citicorp memfokuskan dalam menyediakan produk-produk dan perkhidmatan kepada pelanggan dan memanfaatkan jaringan global syarikat ini, meliputi pelbagai ekonomi. Setakat 31 Disember 2016, Citicorp berada di 97 negara dan bidang kuasa, dan menawarkan perkhidmatan kepada lebih 160 negara dan bidang kuasa. Perbankan Pengguna Global (GCB) menyediakan perkhidmatan perbankan tradisional kepada pengguna runcit melalui perbankan runcit termasuk kad-kad berjenama Citi dan perkhidmatan runcit Citi.