Visa Inc

V NYSE
V
Visa Inc NYSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham V

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Kewangan/Penyewaan/Pajakan
Visa Inc. (Visa) adalah syarikat teknologi pembayaran yang menghubungkan pengguna, pedagang, institusi kewangan, perniagaan, rakan kongsi strategik dan entiti kerajaan kepada pembayaran elektronik. Syarikat ini beroperasi melalui segmen perkhidmatan pembayaran. Syarikat ini membolehkan perdagangan global dengan perpindahan nilai dan maklumat dalam kalangan peserta. Jaringan pemprosesan transaksi syarikat ini memudahkan pengesahkuasaan, kelepasan dan penyelesaian transaksi bayaran dan membolehkan ia untuk menawarkan institusi kewangan dan klien pedagang pelbagai jenis produk, platform dan perkhidmatan nilai tambah. Syarikat ini adalah jaringan pembayaran elektronik runcit berdasarkan jumlah pembayaran, bilangan transaksi dan bilangan kad dalam peredaran. Produk/perkhidmatan bagi syarikat ini merangkumi produk teras, infrastruktur pemprosesan, perkhidmatan pemprosesan transaksi, produk digital, produk pedagang, dan produk berisiko dan inisiatif sekuriti pembayaran.

Breaking news