Wells Fargo & Company WFC

WFCNYSE
WFC
Wells Fargo & CompanyNYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Major Banks
Wells Fargo & Company merupakan syarikat bank induk. Syarikat ini ialah syarikat perkhidmatan kewangan pelbagai. Ia mempunyai tiga segmen kendalian: Perbankan Komuniti, Perbankan Borong, dan Pengurusan Harta dan Pelaburan. Syarikat ini menawarkan perkhidmatan mereka di bawah tiga kategori: peribadi, perniagaan kecil dan komersial. Ia menyediakan perkhidmatan perbankan runcit, komersial dan korporat melalui lokasi perbankan dan pejabat-pejabat, internet dan saluran pengagihan yang lain kepada individu-individu, perniagaan dan institusi di keseluruhan 50 negeri, Daerah Columbia dan negara-negara lain. Syarikat ini turut menyediakan perkhidmatan kewangan lain melalui anak syarikat mereka yang terlibat dalam pelbagai perniagaan, merangkumi perbankan borong, perbankan gadai janji, kewangan pengguna, pajakan peralatan, kewangan pertanian, kewangan komersial, broker sekuriti dan perbankan pelaburan, komputer dan perkhidmatan pemprosesan data, perkhidmatan nasihat pelaburan, perkhidmatan sekuriti bersandar gadai janji dan pelaburan modal usaha niaga.