Microsoft Corp.
MSFT NASDAQ

MSFT
Microsoft Corp. NASDAQ
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang

Carta Saham MSFT

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perisian Berpakej
Syarikat Apple mencipta, menghasilkan dan memasarkan alatan komunikasi mudah alih dan peranti media serta komputer peribadi dan alatan pemain musik digital mudah alih. Syarikat ini juga menjual pelbagai jenis perisian, servis, aksesori, penyelesaian rangkaian serta kandungan digital dan aplikasi pihak ketiga. Kawasan yang disasarkan oleh syarikat Apple termasuk benua Amerika, Eropah, China, Jepun dan kesuluruhan Asia Pasifik. Bahagian Amerika yang disasarkan ialah kedua-dua bahagian utara dan selatan benua Amerika. Bagi bahagian Eropah, ia termasuk negara-negara Eropah, India, Timur Tengah dan benua Afrika. Kawasan China pula mengandungi negara China, Hong Kong dan juga Taiwan. Kesuluruhan Asia Pasifik terdiri daripada Australia dan negara-negara Asia yang tidak dimasukkan di dalam segmen operasi syarikat Apple yang lain. Antara produk dan servis yang ditawarkan ialah iPhone, iPad, Mac, iPod, jam Apple, TV Apple, pelbagai jenis aplikasi perisian pengguna mahupun profesional, iPhone OS (iOS), OS X dan sistem operasi watchOS, iCloud, Apple Pay dan pelbagai aneka jenis aksesori, servis dan bantuan sokongan.

Berita