International Business Machines Corporation IBM

IBMNYSE
IBM
International Business Machines CorporationNYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Technology Services
Industri: Information Technology Services
International Business Machines Corporation (IBM) merupakan syarikat teknologi. Syarikat ini beroperasi melalui lima segmen: Penyelesaian Kognitif, Perkhidmatan Perniagaan Global (GBS), Perkhidmatan Teknologi & Platform Awan, Pembiayaan Global dan Sistem. Segmen Penyelesaian Kognitif menyediakan satu lingkungan keupayaan, terdiri dari analisis deskriptif, ramalan dan preskriptif bagi sistem kognitif. Penyelesaian Kognitif termasuk Watson, platform perkomputeran kognitif yang mempunyai kebolehan untuk berinteraksi dalam bahasa semula jadi, memproses data besar, dan belajar dari interaksi dengan orang ramai dan komputer. Segmen GBS pula menyediakan klien kepada perunding, perkhidmatan pengurusan aplikasi dan perkhidmatan proses global. Segmen Perkhidmatan Teknologi & Platform Awan menyediakan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat. Segmen Sistem menyediakan klien dengan teknologi infrastruktur. Segmen Pembiayaan Global meliputi pembiayaan klien, pembiayaan komersial, dan pembuatan semula serta pemasaran semula.